Wat is er toch met mijn kind?


Op het eerste gezicht lijkt alles normaal. Maar toch hebt u het gevoel dat er iets niet klopt. U hebt al te vaak gehoord: "Het komt wel goed!" Maar toch... u als ouder voelt dat er meer aan de hand is.

Dat is nu typisch iets voor een BSM De Jong ® therapeute. Zij weet als geen ander het probleem te analyseren en de mogelijke oorzaak van de klachten op te sporen. Zij geeft een goed behandelingsplan en kan er zo, samen met u, voor zorgen dat uw kind zich ontwikkelt tot een stabiel en evenwichtig mens.

BSM De Jong ® therapie


De BSM De Jong ® therapie is een therapie voor leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. BSM staat voor Brein Stimulatie Methode en is ontwikkeld door mevrouw Janny de Jong. Haar methode is gebaseerd op het feit dat een lichamelijke beperking de oorzaak kan zijn van het probleem.

Omdat de ontwikkeling van het kind afhankelijk is van de kwaliteit van het centrale zenuwstelsel, kijkt de BSM De Jong ® therapie naar de neurologische ontwikkeling van de zintuigen. Uitgebreide informatie over de achtergrond van de BSM De Jong ® methode vindt u op www.bsmdejongtherapeuten.com De BSM De Jong ® therapeut stelt de oorzaak van het probleem vast. Op basis daarvan stelt zij een behandelingsplan op. Onderdeel van het behandelingsplan is een oefenprogramma en vaak ook voedingsadvies.

Voor wie is het?

De BSM De Jong ® therapie kan een oplossing bieden voor kinderen, adolescenten en volwassenen die te maken hebben met bijvoorbeeld:

- leesproblemen, - slecht rekenen, - onhandige motoriek, - slechte concentratie, - slecht horen/luisteren, - buikpijn, - slecht slapen, - slecht eten, - ochtendhumeur, - depressiviteit/neerslachtigheid, - hyperactiviteit, - hoofdpijn, - veel huilen, - gepest worden

Kortom, de BSM De Jong ® therapie is geschikt voor elk kind waar u zich zorgen over maakt.

Hoe werkt het?

Hieronder is per consult beschreven hoe het therapeutisch proces verloopt bij een onderzoek van een kind. Bij volwassenen kan het anders verlopen. Klik op het type consult voor meer informatie.

- Eerste consult, interview met ouder(s)
- Tweede consult, ouder(s) met kind
- Derde consult, uitslag onderzoek
- Eventueel vervolgonderzoek, ouder(s) en kind

Voor wie is het?

De BSM De Jong ® therapie kan een oplossing bieden voor kinderen, adolescenten en volwassenen die te maken hebben met bijvoorbeeld:

- leesproblemen, - slecht rekenen, - onhandige motoriek, - slechte concentratie, - slecht horen/luisteren, - buikpijn, - slecht slapen, - slecht eten, - ochtendhumeur, - depressiviteit/neerslachtigheid, - hyperactiviteit, - hoofdpijn, - veel huilen, - gepest worden

Kortom, de BSM De Jong ® therapie is geschikt voor elk kind waar u zich zorgen over maakt.

Hoe werkt het?

Hieronder is per consult beschreven hoe het therapeutisch proces verloopt bij een onderzoek van een kind. Bij volwassenen kan het anders verlopen. Klik op het type consult voor meer informatie.

- Eerste consult, interview met ouder(s)
- Tweede consult, ouder(s) met kind
- Derde consult, uitslag onderzoek
- Eventueel vervolgconsult, ouder(s) en kind

Tegenwoordig krijgen veel kinderen de diagnose ADHD, ADD, PDD-NOS, dyslexie, syndroom van Asperger, et cetera. De BSM De Jong ® therapeut kijkt niet alleen naar de symptomen, maar probeert de achterliggende oorzaak te behandelen.

Oog- en oortest JIAS


Als BSM-de Jong therapeut heb ik mij onder andere gespecialiseerd in de neurologische ontwikkeling van de zintuigen. Ik ben met name geïnteresseerd in de kwaliteit van het gehoor, het zien en de samenwerking tussen beide. Het gaat daarbij niet zozeer om datgene wat het kind ziet of hoort, maar of het kind deze informatie goed ‘verwerkt’. Die goede verwerking is van groot belang voor het functioneren van het kind.

Vaak kan het kind het gehoorde niet snel en effectief verwerken. Kinderen die wat zij horen, niet goed verwerken, kunnen zich in een klaslokaal niet goed op de stem van de leerkracht concentreren. Andere geluiden in de klas leiden het kind af. Daardoor gaat veel van de uitleg van de leerkracht verloren. Het kind vindt het lastig om verschillende opdrachten te onthouden en uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het werk.

Misschien herkent u een van de onderstaande kenmerken: Dagdromen, storend gedrag in de klas, moeite met opeenvolgende instructies, concentratieproblemen, kort lontje, lijkt niet te luisteren, lange tijd over het huiswerk doen, na een instructie eerst kijken wat anderen doen, woordvindingsproblemen, spraak- en articulatieproblemen (aarzelend spreken), moeite met het voeren van een gesprek, moeite met lezen (traag tempo, haperen), spellingsfouten maken, moeite met combineren van luisteren en schrijven, vaak neus-keel-oorproblemen gehad, overgevoeligheid voor geluid, moeite met sociale omgang.

Deze kenmerken kunnen erop wijzen dat het kind dat wat hij ziet en hoort, niet goed verwerkt.

De BSM therapeut kan meten hoe de kwaliteit van het gehoor en het zien is. Voor de ogen is er de TNO-oogtest. Voor de verwerking van het gehoor gebruik ik de Dichotische luistertest van Johansen-IAS (Individuele Auditieve Stimulatie). Voor meer informatie zie: johansensoundtherapy.nl

Wie ben ik


Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de ontwikkeling van het kind. Vooral bij kinderen bij wie ik zag dat er ‘iets’ niet klopte. Ik werkte elf jaar als kleuterleidster en in die tijd heb ik veel kinderen geobserveerd. Ik wilde begrijpen waarom juist dat ene kind wel functioneert maar ‘anders’ is. Ik deed de studie Speciaal Onderwijs, ‘In ontwikkeling Bedreigde Kleuters’ (IOBK) en ‘Speltherapie’.

Maar de nieuwsgierigheid bleef. Want wat gebeurt er nu aan de binnenkant, in de hersenen? Waarom kan het ene kind onder min of meer gelijke omstandigheden wel goed functioneren en het andere niet?

Een antwoord op die vragen vond ik in de BSM De Jong ® therapie. Mijn interesse en nieuwgierigheid in de belevingswereld van het kind kan ik kwijt in mijn werk als BSM De Jong ® therapeute. Door mijn levenslange ervaring kan ik door het stellen van de juiste vragen snel tot de kern van het probleem komen. Mijn werk is een fantastische ontdekkingsreis in de wereld van de neurologische ontwikkeling van het kind en de volwassene!

Contact

In het kader van de Algemene Verordening Gegevens bescherming verplicht ik mij te voldoen aan de wet geneeskundige behandelovereenkomst, WGBO. Ik heb de plicht mijn uiterste best te doen om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig om ga met uw gegevens en dat ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.


(038) 3334239
ansvandijkbsm@kpnplanet.nl
Baan 12
8271 BE in IJsselmuiden

Vergoeding


Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vergoeden de kosten van de BSM De Jong therapie ® geheel of gedeeltelijk. Voorwaarde is dat de therapeut is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). Ik ben bij de VBAG aangesloten.

De verzekeringsmaatschappijen die vallen onder UVIT (Univé, VGZ, IZA, Trias) hanteren daarnaast de zogenaamde Zorggids. In die Zorggids vindt u de zorgverleners die door deze verzekeringen zijn gecontracteerd. Vul in bij Zorgvinder: BSM > Alternatieve zorg > Natuurgeneeswijze en mijn postcode > 8271 BE.

Ik raad u aan altijd vooraf contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij voor informatie over vergoeding van de kosten. Vermeld daarbij dat het gaat om een “Natuurgeneeskundig therapeut” (BSM De Jong ® therapie) en mijn AGB-code als zorgverlener: 90-042796.